Dekkslitasje koster penger

Dekk slites når de brukes, men du kan gjøre mye selv for å forlenge dekkets levetid betraktelig.

Det viktigste er å kontrollere lufttrykket jevnlig og inspisere dekkene for unormal slitasje. Dekkene sladrer nemlig når du sluntrer unna lufttrykk-sjekken og når du ikke holder bilen i stand.

Men det er også mange andre faktorer som påvirker dekkslitasjen. Her er noen:

Dekkslitasje koster penger

 

 

 

 

 

 

 

1.Hastighet
Høye hastigheter øker drivstofforbruk og dekkslitasje på grunn av større rullemotstand. Senk farten, det lønner seg! 

2.Belastning
Overbelastning er en vanlig årsak til redusert levetid på dekket. Ved å øke belastningen med 10 prosent utover det anbefalte, reduseres levetiden med 20 prosent. 

3.Motorstørrelse
Sterke motorer gir raskere akselerasjon, men også øket dekkslitasje. 20 % flere hestekrefter gir 10 % mindre kjørelengde. 

4.Temperatur
Utetemperaturen påvirker dekkenes levetid. Om temperaturen øker fra 15 til 30 grader, reduseres levetiden med 25 prosent. 

5.Veibanen
Dekkene slites betydelig mer på tørr vei enn på våt. De slites minst på snø og is.

6.Hastighetsvariasjoner
Kraftige hastighetsvariasjoner øker slitasjen. Om du halverer bremselengden, firedobles slitasjen.

7.Svingkjøring
Ved å øke hastigheten fra 50 til 80 km/t i en kurve med radius 200 meter, blir dekkslitasjen mer enn seksdoblet!

Slitasje av sommerdekk:
Norge har dessverre en veistandard som fører til større slitasje på dekkene sammenliknet med land der vei, og kvalitet på denne, har større fokus. I Norge opplever vi ofte en grov asfaltkvalitet i kombinasjon med dype hjulspor. Dette gir utslag på dekkene i form av slitasje (gjerne i kombinasjon med andre faktorer – se ”grunner til slitasje”).

Nye og moderne biler blir i dag originalmontert med større og bredere hjulutrustning sammenliknet med de standarddimensjoner som ble brukt for 3-5 år tilbake. Dekk med lave profiler og bred slitebane blir definert som lavprofildekk og representerer i dag en stor andel av originalmontert hjulutrustning. Denne type dekk gir utmerkede egenskaper i form av veigrep og kjørestabilitet. Samtidig er de mer utsatt for slitasje sammenliknet med dekk med mindre bredde og høyere profil. Dette skyldes først og fremst veistandarden i Norge på grunn av:

- Grov asfalt

- Dype hjulspor (dekkene får ikke optimal kontaktflate)

- Veinettet i Norge fremprovoserer mye start og stopp (akselerasjon og brems)

Hvorfor er lufttrykket så viktig?
Dekket er konstruert for et bestemt lufttrykk som får frem de beste egenskapene i dekket. Feil lufttrykk øker slitasjen, reduserer kjøreegenskapene og øker risikoen. Du finner riktig lufttrykk i bilens instruksjonsbok. Når du kontrollerer eller justerer lufttrykket, skal dekket ha normal temperatur. Vent derfor noen timer dersom dekket har vært utsatt for høy fart eller stor belastning.

Gummi Centralen AS anbefaler å øke lufttrykket i lavprofil sommerdekk med 5-10 % utover hva som er angitt i bilens instruksjonsbok. Dette gir positive utslag da dekkets struktur blir mer korrekt i forhold til den veikvaliteten vi opplever (dekket får større kontaktflate med underlaget og følgelig redusert sporing). Økt lufttrykk kan også gi redusert dekkstøy.