Påstander om aldring av dekk

Det finnes mange påstander om aldring av dekk, men svært få har de riktige kunnskapene.

Forbrukermagasinet "TV2 hjelper deg" kom i forbindelse med et innslag om test av sommerdekk med en ukorrekt påstand når det gjelder aldring av dekk. Det ble påstått at dekk som var produsert i fjor var blitt utsatt for en aldringsprosess, som burde betinge avslag i prisen.

Det er korrekt at dekk aldres, men aldringsprosessen starter først når dekket tas i bruk. Da blir dekket utsatt for ozonstråling og sollys samt direkte og indirekte angrep av kjemiske stoffer som sterke vaskemidler, oljeprodukter fra veibanen m.v.

Påstander om aldring av dekk

Nøytrale undersøkelser viser at dekk i praksis ikke forringes de første 3-5 år etter produksjonen under forutsetning av riktig lagring. Alle distribusjonsledd i dekkbransjen vet om dette kravet, og sørger derfor også for lagringsforhold hvor dekkene unngår ozonstråling, lagres under sval temperatur, tørt, mørkt og uten å komme i kontakt med oljeprodukter. Et dekk som har ligget riktig lagret i flere år kan riktignok tilsynelatende ha fått en hardere yttergummi, men dette blir myket opp igjen etter at dekket har blitt kjørt noen kilometer.

Det som er viktigere for å unngå aldring er riktig rengjøring etter at dekkene er tatt i bruk. Bruk ikke sterke rengjøringsmidler og sprut ikke direkte på dekket med høytrykksvasker. Man kan gjerne benytte en såkalt voksshampo. Sterkere kjemiske midler både for rengjøring av mønster og sverting av dekksider kan være direkte skadelig for dekket.