Reklamasjon

Reklamasjon

Fremgangsmåte ved forespørsel om reklamasjon (kun B2B)

Dersom du mottar en reklamasjon fra kunde/sluttbruker, så er det viktig at dekket blir sjekket grundig på verkstedet. Du, som forhandler, kan selv avgjøre åpenbare saker som du mener er/er ikke en reklamasjonssak. Er du usikker på fremgangsmåte for undersøkelse, så ta kontakt med reklamsjonsansvarlig på reklamsjon@gummi-centralen.no eller på 66 98 34 40. 

Etter at nødvendige undersøkelser er foretatt og du mener fortsatt at skaden skyldes produksjonsfeil, så må DETTE SKJEMAET fylles ut og sendes til reklamasjon@gummi-centralen.no. Du vil deretter bli kontaktet av oss for retur av dekket. Dersom dekket blir returnert for videre undersøkelser på Gummi Centralen, vil du motta en tilbakemelding for status innen 48 timer.