Tips og råd om Trelleborg landbruksdekk

TM serien produseres av Trelleborg Wheel Systems, et selskap som har spesialisert seg 100 % på jordbruksdekk. Avansert produksjonsteknologi og unike materialer danner grunnlaget for lang levetid, sikkerhet, komfort og god trekkevne på krevende underlag. TM serien tilbyr et komplett spekter av moderne radialdekk for jordbrukstraktorer.

TM serien gir:

  -  Bedre gripe-evne
  -  Bedre drenering (mindre jordpakking)
  -  Lavere marktrykk

Når gripe-evnen (mindre sluring) og drenering er maksimal, betyr dette at brukeren sparer vesentlig med arbeidstimer og ikke minst kostnader forbundet med drivstoff. Og med mindre marktrykk, gir dette bedre levekår for dyrket mark. Dessuten er det bevist at TM serien har lang levetid.

Marktrykk og kjøreskader
Krav til effektivitet og lønnsomhet er ikke alltid forenlig med kravet til skånsom og langsiktig behandling av dyrkbar jord. For høy belastning i form av jordbearbeidelse med tung og kraftig redskap, vil på sikt redusere avlingene på grunn av for kraftig komprimering av jordmonnet. Samtidig må vi bare innrømme at en liten ”Gråtass” ikke vil kunne gjøre jobben, målt etter dagens effektivitetskrav. Da er det godt å vite at det finnes dekk som er konstruert nettopp med tanke på minimalt marktrykk ved bruk av store tunge maskiner. Det er allikevel en hake ved det hele. Overføring av store trekk-krefter stiller krav til dekkets grep mot underlaget, noe som igjen fører til jordpakking. Og som om ikke det var nok, dersom grepet er for dårlig- er også det med på å forsterke kjøreskadene.

Tips og råd om Trelleborg landbruksdekk

Hva slags dekk skal man så velge?
Det er slik at produktene blir mer og mer spesialisert. Dette gjelder også traktordekk. Det finnes smale dekk for sprøyting, brede dekk for harving og såing, forsterkede dekk for skogsbruk og dekk for stein og grus. Man får ikke i pose og sekk.

Om vi bare konsentrerer oss om jordpakking kan vi forenkle det til dette:

  1. Brede dekk har større kontaktflate enn smale dekk = redusert jordpakking

  2. Lavere luftrykk gir større kontaktflate = redusert jordpakking

Den beste løsningen er den som gir best resultat i forhold til grep på vanskelig underlag, laveste marktrykk, lang levetid, god komfort, større bruksområde og rimelige anskaffelseskostnader.

Alternativ 1
Standard traktordekk av diagonaltypen: Disse dekkene vil på grunn av sin konstruksjon, være det absolutt dårligste valget, alle forhold tatt i betraktning.

Alternativ 2
Standard traktordekk av radialtypen. 85-profil (Høyden på dekksiden er 85% av bredden)

Gir grep, komfort og levetid. Kombinert med tvillingmontering er dette akseptabel løsning for mindre traktorer.

Alternativ 3
Lavprofil traktordekk 70-profil. (Høyden på dekksiden er 70% av dekkbredden)

Montert uten slange; kan disse dekkene brukes med luftrykk på ca 0,5 kg/cm2, noe som vil gi et lavt marktrykk og meget godt grep. Med normalt lufttrykk er 70-profil dekket en meget god all-round løsning, som gir meget gode resultater også ved transport i stor hastighet på vei, og som et kombidekk for jord og lettere skogsarbeid. Er traktoren opprinnelig utrustet med standard dekk, vil 70-profildekk kunne monteres uten bytte av felg.

Alternativ 4
Lavprofil traktor dekk 65-profil. /Høyden på dekksiden er 65% av dekkbredden.

Den beste løsningen med tanke på jordpakking og grep, samtidig er disse dekkene bra, med hensyn til transport i store hastigheter. Bytte fra standarddekk til 65-profil vil i de fleste tilfeller kreve bredere felger for å få full utnyttelse av dekkets egenskaper. Samme egenskaper som 70-profildekkene med hensyn til trekk- og bæreevne ved meget lave lufttrykk. 65-profildekket er løsningen for jordbrukstraktoren.

Tips og råd om Trelleborg landbruksdekk

Lufttrykk
Lavt luftrykk reduserer marktrykket. I prinsipp kan man si at et dekktrykk på 0,5 kg/cm2 betyr at marktrykket er 0,5 kg/cm2. Økes dekktrykket til 1 kg/cm2 betyr dette en fordobling av marktrykket. Spørsmålet er hva dekket tåler. Diagonaldekk er konstruert slik at store deformasjoner vil ødelegge dekket. Radialdekket har i prinsipp et cordlag i stammen og konstruksjonen vil dermed tåle store deformasjoner uten å skades.

Hva skjer om det er slange i dekket?
Moderne traktordekk er beregnet for slangeløs montering. Det hender allikevel at det blir nødvendig å montere en slange i dekket. Dette vil kreve høyere dekktrykk.
Lavt trykk betyr mulighet for bevegelse i kontaktområdet mellom dekk og felg. Om det er montert slange, vil denne kunne skades på grunn av dette, med punktering som resultat.

Transport av traktor og redskap
Stor hastighet krever høyere lufttrykk. Dekkprodusentene oppgir dekktrykk i forhold til hastighet og dekkbelastning. Sørg derfor for å ha tilgang til en kompressor og en god trykkmåler for å kunne justere trykket etter de aktuelle arbeidsoppgavene.

Tvillingmontering
Det finnes en rekke gode ”tvilling-løsninger” på markedet. Det er likevel ikke likegyldig hva slags dekk som brukes som tvilling. Teoretisk vil det stiveste dekket, bære største delen av lasten, så dersom man monterer et gammelt diagonaldekk med 1,5 kg/cm2 trykk i tvilling med et moderne radialdekk med halve lufttrykket, vil mesteparten av vekten måtte bæres av det gamle dekket. Så for å få maksimal utnyttelse av tvillingmonteringen, bør begge dekkene ha samme konstruksjon og samme lufttrykk

Tips og råd om Trelleborg landbruksdekk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPØR DIN LOKALE FAGFORHANDER OM INFORMASJON/PRISER, ELLER NÆRMESTE VIANOR, DEKKMANN ELLER EIK MASKIN (KLIKK PÅ LOGOENE UNDER FOR Å FINNE NÆRMESTE FORHANDLER-EKSTERN LINK)

Tips og råd om Trelleborg landbruksdekk

 

 
 

Tips og råd om Trelleborg landbruksdekk

 

 
 
 

Tips og råd om Trelleborg landbruksdekk